21.01.2014

KONKURS: Za co lubisz ilustracje, książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich?


>>> O KONKURSIE / WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU:
1. Napisz za co lubisz ilustracje, książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich na Facebooku strony „Design dla dzieci i nie tylko...” (facebook.com/DesignDlaDzieci). Najlepiej krótko, w kilku słowach.
2. Wygrywa uczestnik, którego wypowiedź polubi najwięcej osób.

>>> NAGRODY:

I MIEJSCE – książka „Pora na potwora” sponsorowana przez Wydawnictwo Dwie Siostry.

>>> TERMINY: 21.01.2014, 12:00 - ogłoszenie konkursu
22.01.2014, 20:00 - ogłoszenie wyników

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest blog „Design dla dzieci i nie tylko...” (designdladzieci.com), sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Dwie Siostry.
2. Nagrody:
I MIEJSCE – książka „Pora na potworaAleksandry i Daniela Mizielińskich
3. Zadanie konkursowe: Napisz za co lubisz ilustracje, książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich na Facebooku strony „Design dla dzieci i nie tylko...” (facebook.com/DesignDlaDzieci).
4. Etapy konkursu:
21.01.2014, 12:00 - ogłoszenie konkursu
22.01.2014, 20:00 - ogłoszenie wyników
5. Najciekawszą wypowiedź wybierają czytelnicy bloga „Design dla dzieci i nie tylko...”.
6. Blog „Design dla dzieci i nie tylko...” zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu jeśli będzie mało komentarzy oraz do ewentualnego przyznania dodatkowych nagród.
7. Osoby biorące udział w konkursie w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku organizacji konkursu.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zrzeczeniem się ewentualnych roszczeń w stosunku do spółki Facebook, Inc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz